Wood Talk: Möjligheterna med lignin – skogens naturliga klister

Wood Talk: Möjligheterna med lignin – skogens naturliga klister

Publicerat 5 januari, 2021

Från brandskydd och smaksättare till bioplast och batterier. Ligninets användningsområde är stort vilket gör det till en viktig byggsten för att nå ett fossilfritt samhälle. Under kommande Wood Talk får vi veta mer om detta och om arbetet på testbädden LignoCity i Bäckhammar.

I strävan mot ett fossilfritt samhälle är skogen en given resurs när den används på ett hållbart sätt. Genom att ta vara hela det avverkade trädet skapas maximal nytta. I framställningen av pappersmassa (cellulosa) är en av biprodukterna lignin – det ”klister” som binder fiber och ger styrka till träd och växter, men det är också ett material som påverkar pappret och gör så att det gulnar snabbt. Därmed separeras lignin från massan vid tillverkning av produkter som papper och kartong.

Idag eldas det mesta av ligninet upp för att skapa grön el. Ligninet kommer därmed till användning men det skulle få ett betydligt högre värde, ekonomiskt och miljömässigt, om det togs tillvara på andra vis. Det kan till exempel användas till asfalt, bioplast, drivmedel, kolfiber, batterier, brandskydd och för att framställa världens vanligaste smaksättare vanillin.

Under detta webbinarium träffar vi Katarina Ohlsson, chef för lignin-enheten på RISE. Där leder hon arbetet med att utveckla nya processer och produkter från lignin som tillexempel bioplaster, ytbeläggning och kolfiber till energilagringsapplikationer. Verksamheten inkluderar testbädden LignoCity som kan producera lignin i tonskala samt stöttar utvecklingen av ligninets värdekedjor.

Katarina Ohlsson från RISE. Foto: RISE

Delta via Zoom

Sändningen avslutas med en frågestund där du gärna får skriva frågor i chatten eller delta direkt i Zoom.

Varmt välkomna!

NÄR: 20 januari klockan 15.00 – 15.30

VAROnline via Zoom. Anslut här.

Start: 20/1 , kl. 15:00