Vad är lignin?

Miljövänlig råvara med stora möjligheter

Lignin, är en aromatisk förening som ingår i alla växters cellväggar. Det är det ”klister” som håller ihop fibrerna och ger styrka, ju mer lignin desto hårdare blir alltså växten. Mängden lignin varierar från 10-40 procent i naturens växtlighet. Mest återfinns i träd som vanligtvis består av omkring 20-30 procent lignin.

Då lignin inte går att använda vid massa och pappersproduktionen separeras det i processen och eldas upp för att i stället skapa ånga som driver bruken och ger grön energi. Det kommer där med till användning, men dess värde skulle vara betydligt högre om det i stället användes för att skapa hållbara produkter.

Tack vare ligninets egenskaper som öppnar upp för ett stort användningsområde är dess potential stor. Ligninets potential är stor. Utvecklingen för att använda det till biodrivmedel, kolfiber, bioplast, smaksättare i livsmedel samt i bygg- och konstruktionsmaterial har kommit långt.