Vad är lignin?

Miljövänlig råvara med stora möjligheter

Vedkomponenten lignin, är en aromatisk förening som ingår i alla växters cellväggar. Mellan 10-40 procent av naturens växtlighet består av lignin. Ett träd består vanligtvis av omkring 20-30 procent lignin, det är det ”klister” som binder ihop cellulosafibrerna och bidrar till trädets styrka.

På pappers- och massabruken eldar man upp enorma mängder svartlut, en biprodukt som används i produktionen för att skapa ånga som driver bruken och ger grön energi. Mer än hälften av svartluten består av lignin. Med rätt teknik kan man separera ligninet och utvinna det för att ge det ett högre förädlingsvärde. Dess potential är stor. Lignin har nämligen egenskaper som ger den ett brett användningsområde. Utvecklingen för att använda det till biodrivmedel, kolfiber, bioplast, smaksättare i livsmedel samt i bygg- och konstruktionsmaterial har kommit långt.

Få känner till dess möjligheter och fördelar, samt hur lignin öppnar dörrarna till miljövänligare produkter.

Goda exempel

RenFuel är ett företag som har utvecklat en patenterad teknik för att utvinna lignol till grön bensin, diesel och flygfotogen De samarbetar bland annat med Preem och Rottneros för att ta fram en storskalig produktion biodrivmedel.

Ett annat gott exempel står RISE, Blatraden och KTH:s modellbil i kolfiber för. Läs mer om det och vad RISE jobbar med kopplat till lignin här.