LignoCity 2.0

Produkt- och affärsutveckling

LignoCity2.0, eller rättare sagt Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity, startade 1 juli 2018. Det är ett treårigt projekt medfinansierat av Europeiska unionen och Region Värmland. Det syftar till att kommersialisera hållbara processer och produkter med fokus på lignin som råvara.

Målet är att göra det lättare för små och medelstora företag och innovatörer att ta steget från idé till marknad. Samt att utveckla användningsområdet för en underutnyttjad råvara, minimera kostnader och tid i mellan utvecklingsfaser och driva samarbetsplattformar för utveckling.

För att snabba på affärsprocessen har vi satt ihop ett erbjudande: GO. I tre olika paket erbjuder vi stöd för att bana väg och öppna dörrar. Det gör vi genom kunskap, kompetens, erfarenhet, industrimiljöer, verktyg, instrument, finansieringsrådgivning och stöttning. Allt du kan tänkas behöva ingår, för att så fort som möjligt nå målet till så minimala kostnader som möjligt. Processen sker i små steg i en skyddad men framåtdrivande miljö.

LignoCity2.0 förväntas leda till fler företagsetableringar i Värmland. Testbädden LignoCity finns nämligen i Bäckhammar, intill bruket Nordic Paper. Där finns en god produktion av lignin och sedan starten 2006 pågår det forskning på plats. Syftet är att skapa ett center där idéer förs samman och möjligheter till kommersiell utveckling identifieras och stöds.

Projektet LignoCity2.0 förväntas generera båda nya produkter och företag. Det sträcker sig internationellt och är ett unikt samarbete mellan klustret Paper Province, RISE, Närsam (Kristinehamns kommun) och Karlstads universitet.

Testanläggning, material och erfarenhet

Som företag eller innovatör är du i goda händer om du vänder dig till oss för vidareutveckling med lignin. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med och forska om materialet. På anläggningen i Bäckhammar har vi resurser som krävs för att rent praktiskt utforska möjligheter med lignin kopplat till nya produkter.

Anläggningen är i dag den enda i världen som kan producera skräddarsydda ligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter för uppskalning.

Robert Gustavsson

Projektledare

RISE

robert.gustavsson@ri.se

+46 76 876 70 98