LignInnovation

LignInnovation

LignInnovation är ett projekt som inleddes i januari 2021. Det ska lyfta lignin som ett hållbart material och samtidigt visa upp Värmland och testbädden LignoCity som den rätta platsen för utveckling av innovativa produkter.

 

För att främja utvecklingen, användningen och innovationerna kopplade till skogsmaterialet lignin, arbetar LignInnovation för att nå ut internationellt och fånga upp så många idébärare som möjligt. Ambitionen är att hitta nya smarta innovationer som med hjälp av lignin kan få liv. Projektet ska även visa upp Värmland och LignoCity som en attraktiv plats för utveckling av innovationer. Ett av målen är att få idébärare att komma till Bäckhammar för att utveckla sina idéer, bygga pilotanläggning och på sikt utveckla sin verksamhet. Projektet har även ett fokus på digitalisering.

 

Projektnamn: LignInnovation
Projektkoordinator: RISE LignoDemo AB
Projektdeltagare: RISE, Paper Province och Närsam (Näringslivssamverkan i Kristinehamn)
Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden med stöd från fler aktörer
Slutdatum: 2023-02-28