Test- och utvecklingsmiljö

Tryggare utveckling av produkter med lignin

LignoCity är en öppen plats för utveckling av idéer och produkter, en så kallad testbädd. Här testar man nya saker. Det kan handla om ett nytt material, en ny produkt, ny tjänst eller process med koppling till lignin.

Utveckling genom en test- och utvecklingsmiljö ger goda förutsättningar i vid skapandet av nya produkter. I stället för att gå direkt till en kommersiell lansering kan det nya testas och utvecklas under verkliga förhållanden och skalas upp under kontrollerade former.

Nära skogsindustrin

LignoCity ligger söder om Kristinehamn och är granne med papper- och massabruket Nordic Paper som förser testmiljön med svartlut från sin produktion. LignoCity ligger med i stort sett samma avstånd till Stockholm, Göteborg och Oslo. Den värmländska skogsindustrin och det världsledande företagsklustret Paper Province har en stark global närvaro och många förgreningar ut i världen. Här har du nära till både skog, råvara och spjutspetskompetens.

Industrigolv och kompetens

Anläggningen är bemannad av kompetent personal som hjälper till att utveckla ligninprodukter. Dessutom finns teknisk utrustning i form av ett helt industrigolv att tillhandahålla. Utöver det samverkar LignoCity med flera företag inom bland annat forskning, innovations- och företagsutveckling som kan stötta med kompetens och andra resurser. Genom LignoCity finns en världsunik möjlighet till utveckling av miljövänliga produkter av lignin.