Om oss

Utveckling av idéer, produkter och affärer

LignoCity är en testbädd för utveckling av lignin. På anläggningen i Bäckhammar, som är knuten till ett stort kontaktnät till näringsliv och industri, finns det tillgång till det mesta som kan önskas för att gå från idé till färdig produkt.

LignoCitys främsta uppgift är att främja utvecklingen och användningen av skogsmaterialet lignin. Det är en underutnyttjad råvara med stor potential, inte minst i omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

Genom att göra det lättare för små och medelstora företag och innovatörer att ta steget från idé till marknad vill LignoCity bidra till en positiv och ekonomiskt gynnsam samhällsutveckling. Vi arbetar därmed för att minimera kostnader och tid i mellan olika utvecklingsfaser samt driva samarbetsplattformar för utveckling.

Vi stöttar såväl innovatörer i idéstadiet som företag med befintliga produkter som de önskar vidareutveckla. Med egna resurser samt genom ett stort kontaktnät har vi tillgång till nödvändiga resurser så som råvara, verkstäder, industrigolv och kompetens. Det gör att vi avsevärt kan hjälpa till att förkorta vägen från idé till marknad.

I grund och botten drivs testbädden LignoCity av RISE. Dock arbetar flera andra aktörer så som Paper Province, Närsam, Karlstads universitet, Sting Bioeconomy och Nordic Paper aktivt för att stötta LignoCitys kunder att nå sitt mål.

För att snabba på affärsprocessen erbjuder LignoCity GO. Det är ett erbjudande i form av en unik arbetsmetodik ihopsatt för att bana väg och öppna dörrar. Här har vi samlat kunskap, kompetens, erfarenhet, verktyg, instrument, industrimiljöer, finansieringsrådgivning och stöttning. Allt du kan tänkas behöva för att så fort som möjligt nå målet till så minimala kostnader som möjligt. Processen sker i små steg i en skyddad men framåtdrivande miljö.

Projekt

Kopplat till LignoCity pågår just nu två projekt LignoCity2.0, eller rättare sagt Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity, samt LignInnovation.

LignoCity2.0 syftar till att kommersialisera hållbara processer och produkter med fokus på lignin. Arbetsmetodiken och erbjudandet GO har bland annat växt fram inom projektets ramar för att effektivisera arbetet inom testbäddar. LignInnovation i sin tur påminner om LignoCity2.0 men lägger mer fokus på digitalisering och internationalisering.