Om oss

Produkt- och affärsutveckling med rätt kontakter

LignoCity2.0, eller rättare sagt Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity, är ett projekt som syftar till att kommersialisera hållbara processer och produkter med fokus på lignin.

Målet är att göra det lättare för små och medelstora företag och innovatörer att ta steget från idé till marknad. Vi ska även utveckla användningsområdet för en underutnyttjad råvara, minimera kostnader och tid i mellan olika utvecklingsfaser samt driva samarbetsplattformar för utveckling.

För att snabba på affärsprocessen har vi satt ihop ett erbjudande: GO. I tre olika paket erbjuder vi stöd för att bana väg och öppna dörrar. Vi har samlat kunskap, kompetens, erfarenhet, verktyg, instrument, industrimiljöer, finansieringsrådgivning och stöttning. Allt du kan tänkas behöva för att så fort som möjligt nå målet till så minimala kostnader som möjligt. Processen sker i små steg i en skyddad men framåtdrivande miljö.