Vi gör lignin tillgängligt

LignoCity är en öppen test- och utvecklingsmiljö söder om Kristinehamn, i Värmland. Hit kan alla som vill testa sin idé, med koppling till lignin så klart, komma och få hjälp. Vi har tillgång till allt från råvara, verkstäder, industrigolv och kompetens som gör det enklare att komma framåt i utvecklingen av nya produkter.

Vi vill hjälpa fler att utveckla hållbara produkter med lignin på ett så smidigt sätt som möjligt . Det gör vi bland annat genom att göra det enklare för start-ups, små och medelstora företag och innovatörer att gå från idé till slutgiltig produkt och marknad.

Med hjälp av GO, ett skräddarsytt arbetssätt, kan vi minimera våra kunders kostnader och ledtid mellan de olika utvecklingsfaserna.

LignoCity ägs av RISE, dock arbetar bland andra Paper Province, Närsam, Karlstads universitet, Sting Bioeconomy och Nordic Paper för att stötta LignoCity.

Besök LignoCity

Du är välkommen att besöka oss på plats eller digitalt via vår virtuella rundvandring. Du kan även få en inblick genom att kika på denna video.