GO produktutveckling

GO ger snabba resultat

Att gå från en innovativ tanke till faktiskt produkt är normalt sett svårt, riskfyllt och tidskrävande. Därför är det viktigt att ha rätt kompetens, kontakter och tekniska resurser. På så vis kan du korta ner vägen, kostnaderna och risken. För att lyckas med detta har vi utvecklat GO.

GO handlar om att tillgängliggöra internationell spetskompetens, teknik- och industriresurser till mindre företag och innovationsföretag. På så vis kan du snabbt förverkliga nya produkter och industriell produktion till en minimal kostnad.

GO är ett unikt samarbete mellan industri, akademi, klustret Paper Province, RISE och Region Värmland.

GoAware – Kom igång

Upptäck vilka möjligheter som finns och lär dig mer om vad nya råvaror och teknologier kan göra för dig och din affär.

Här ger vi inspiration och delar med oss av världsledande kunskap och kompetens inom ligninområdet och affärer baserade på gröna värden. LignoCity kan agera bollplank vid de första stegen mot att hitta en väg för att utveckla dina produkter och stärka din affär.

GoProduct – Från idé till produkt

GoProduct hjälper dig att snabbt och träffsäkert förverkliga din första produkt eller industriprocess till lägsta kostnad. Detta med stöd av världsledande teknisk kompetens och industriresurser som tidigare endast varit tillgängliga för storföretag.

GoProduct ger dig tillgång till allt som behövs för att ta fram en första produkt, så som instrument, verkstäder, miljöer och anläggningar för att snabbt bygga fungerande prototyper, nollserier eller pilotmaskiner.

Utöver den praktiska utrustningen har LignoCity tillgång till en storskalig produktion av lignin.

Du som erbjuds GoProduct tilldelas en personlig guide. En dörröppnare till både nationella och internationella industrinätverk och resurser.

GoScale – Tillverkning och produktion

Att ta steget till produktion brukar vara ett företags mest riskfyllda steg. Det omfattar maskininvesteringar, byggande av tillverkningsprocesser, certifieringar, rekrytering av tillverkningspersonal och risker i form av eventuella extrakostnader på grund av felbeslut eller driftsproblem. GoScale ger dig förutsättningar att etablera en skalbar produktion till minsta risk och minsta kostnad i små kontrollerbara steg.

Förutom tillgång till den tekniska kompetens och möjligheterna, som ges inom GoProduct, får du tillgång RISE strukturer för bland annat certifieringar, kontaktnät till ledande R&D-avdelningar och Paper Province – Industry Entrance support, som öppnar dörren till internationella industrinätverk och resurser.

LignoCitys lokalisering, intill Nordic Paper Bäckhammar, ger en smidig tillgång till industriella resurser som ånga, industriavlopp, starkström, mekaniker, el, och automationstjänster på en armlängds avstånd.

Likt GoProduct tilldelas du som erbjuds GoScale en personlig guide. En dörröppnare till både nationella och internationella industrinätverk och resurser.

Maria Ölmhult

Projektledare

RISE

maria.olmhult@ri.se

+46 76-876 70 05

Robert Gustavsson

Projektledare

RISE

robert.gustavsson@ri.se

+46 76 876 70 98