Med GO förverkligas din produkt och når snabbt marknaden

Att gå från en innovativ tanke till faktiskt produkt är normalt sett svårt, riskfyllt och tidskrävande. Därför är det viktigt att ha rätt kompetens, kontakter och lättillgängliga tekniska resurser. På så vis kan du avsevärt korta ner vägen, kostnaderna och risken. För att lyckas med detta har vi skapat GO.

GO handlar om att tillgängliggöra internationell spetskompetens, teknik- och industriresurser till mindre företag och innovationsföretag. På så vis kan du snabbt förverkliga nya produkter, tillverkning och industriell produktion till en minimal kostnad. GO erbjuder helt enkelt en genväg mot en starkare affär.

Go är ett unikt samarbete mellan industri, akademi, klustret Paper Province, RISE och Region Värmland. Med hjälp av GO vill vi öka mängden kommersialiserad teknik inom skoglig bioekonomi och etablera regionen som tillväxtnav för företag som vill bygga marknad utifrån omställning från fossil till grön ekonomi.

GoAware – För dig som vill komma igång

Upptäck vilka möjligheter som finns och lär dig mer om vad nya råvaror och teknologier kan göra för dig och din affär!

Här ger vi inspiration och delar med oss av världsledande kunskap och kompetens inom ligninområdet och affärer baserade på gröna värden. LignoCity2.0 kan agera bollplank vid de första stegen mot att hitta en väg för att utveckla just dina produkter och stärka din affär, utifrån grön tillväxt med hjälp av lignin eller ligninbaserade material.

GoAware omfattar omvärldsbevakning, utbildning, deltagande i seminarier, workshops, konferenser och nätverkande. Det vill säga aktiviteter där vi konkret hjälper er att förstå vilka möjligheter som finns att snabbt bli produktiva och gå vidare till GoProduct eller GoScale. Allt för att öka dina möjligheter att bygga värden till minsta risk och kostnad utifrån Lignin.

GoProduct – Från prototyp/idé till produkt

GoProduct hjälper dig att snabbt och träffsäkert förverkliga din första produkt eller industriprocess till lägsta kostnad. Detta med stöd av världsledande teknisk kompetens och industriresurser som endast tidigare varit tillgängliga för storföretag.

GoProduct ger dig tillgång till allt som behövs för att ta fram en första produkt, så som instrument, verkstäder, miljöer och anläggningar för att snabbt bygga fungerande prototyper, nollserier eller pilotmaskiner.

Utöver den praktiska utrustningen har LignoCity2.0 unik tillgång till en storskalig produktion av lignin i och med LignoCity. Dessutom har vi en bred tillgång till existerande ligninbaserade material och kunskap om bearbetning och dess potential. Bland våra resurser finns även akademin. Vi samarbetar med Karlstads Universitet som bland annat kan ge råd inom materialteknik. Vi kan även ta hjälp av studenter för att undersöka möjligheter osv.

Stödet som erbjuds anpassas helt efter ditt behov och anpassas för att snabba på produktutvecklingen till en minimal kostnad.

GoScale – Tillverkning och produktion

Att ta steget till produktion brukar vara ett företags mest riskfyllda steg. Det omfattar maskininvesteringar, byggande av tillverkningsprocesser, certifieringar, rekrytering av tillverkningspersonal och risker i form av eventuella extrakostnader på grund av felbeslut eller driftsproblem. GoScale ger dig unika förutsättningar att etablera en skalbar produktion till minsta risk och minsta kostnad i små kontrollerbara steg.

Förutom tillgång till den tekniska kompetens och möjligheterna, som ges inom GoProduct, får du tillgång RISE strukturer för bland annat certifieringar, kontaktnät till ledande R&D-avdelningar och Paper Province – Industry Entrance support, som öppnar dörren till internationella industrinätverk och resurser.

LignoCitys lokalisering, intill Nordic Paper Bäckhammar, ger en smidig tillgång till industriella resurser som ånga, industriavlopp, starkström, mekaniker, el, och automationstjänster på en armlängds avstånd.

Du som erbjuds GoScale tilldelas en personlig guide. En dörröppnare till både nationella och internationella industrinätverk och resurser, som för många är omöjliga att nå. Guiden kan även stötta vid kontakt med offentliga aktörer för till exempel stöd med finansiering till projekt, eller hitta partners som erbjuder gratisstöd i tidig fas, eller begagnad maskinutrustning för köp eller billig hyra. Ditt behov styr. Vi gör bara vägen rakare, tydligare och smidigare mot målet för att främja din nya gröna affärsproduktion.

Erik Dahlén

Erik Dahlén

Innovationsrådgivare/Konsult

Paper Province

e.dahlen@paperprovince.com

+46 76-223 37 88

Maria Ölmhult

Maria Ölmhult

Projektledare

RISE

maria.olmhult@ri.se

+46 76-876 70 05