Forskarna

Ta hjälp av forskare

Genom RISE – det svenska forskningsinstitutet har LignoCity tillgång till forskare och forskning så har du en idé som du vill testa, utveckla eller förverkliga kan våra forskare hjälpa till.

Ewellyn Capanema

Forskare

Bioeconomy, Biorefinery & Energy

Ewellyn.capanema@ri.se

076 876 73 09

Ewellyn Capanemais är expert på ligninapplikationer som biobaserad plast och andra nya material.

Peter Rättö

Vetenskaplig rådgivare

RISE

peter.ratto@ri.se

076 876 74 63

Peter Rättö bidriver bland annat forskning för att ersätta fossilbaserad plast i livsmedelsförpackningar.

Omid Hosseinaei

Forskare

RISE

omid.hosseinaei@ri.se

046 76 876 72 28

Omid Hosseinaeis forskning fokuserar på att utveckla hållbara polymerer och kol för kompositer samt energirelaterade applikationer för energilagring.

Andreas Bengtsson

Forskare

RISE

andreas.bengtsson@ri.se

076 876 71 07

Andreas Bengtssons fokusområden är kolfiber och fiberutveckling från förnybara råvaror.