Mer lignin på vägarna

Arbetet för att göra våra asfaltsvägar mer miljövänliga pågår för fullt. I strävan mot ett fossilfritt alternativ läggs ännu en väg innehållande naturråvaran lignin.…

Läs mer →